PayEx Faktura

Når du velger å betale med PayEx Faktura betaler du først når du mottar din bestilling og du slipper å oppgi dine kort- eller bankopplysninger. Det er smidig og sikkert.

  • Din faktura sendes til din e-postadresse eller din folkeregistrerte adresse
  • Kredittid er alltid minst 14 dager*
  • Fakturaen sendes først når den bestilte vare er sendt
  • Du behøver ikke å dele dine kredittkortopplysninger
  • Du har full kontroll på dine fakturaer i vår portal My PayEx
  • Mulighet for en fleksibel delbetaling ved å konvertere din PayEx Faktura til PayEx Konto delbetaling**

*Forhandleren der du har kjøpt din vare, kan når det er særskilt angitt i kassen, tilby en kredittid på 30 dager fra fakturadato. 

Betalingsvilkår
Kredittiden beregnes fra fakturadato og er normalt 14 dager. Ved uteblitt betaling tilkommer det et purregebyr som er nærmere regulert i Forskrift til inkassoloven, som per dags dato er kr 60, samt kredittrente som er 20 %. Dersom betaling ikke mottas, oversendes fordringen til inkassoinnkreving der ytterligere inkassokostnader tilkommer.

Når du velger PayEx Faktura overtar PayEx retten til å få betalt og din betaling av fakturaen skal dermed gå til PayEx. 

Kredittvurdering og innhenting av adresseopplysninger

Når du gjennomfører et kjøp gjøres det en kredittvurdering av deg som innebærer at det innhentes kredittopplysninger. Som heleid datterselskap til Swedbank, kan PayEx innhente tilgjengelige kreditt- og betalingsopplysninger om deg fra Swedbank. Kredittopplysninger kan også innhentes gjennom eksterne kredittvurderingsselskaper som for eksempel Bisnode eller Experian.  Etter at det er foretatt en kredittvurdering, vil du motta et gjenpartsbrev per post eller e-post. 

Informasjon om dine adresseopplysninger innhentes fra Det Sentrale Folkeregister (DSF). 

** Valgmuligheten til å delbetale din PayEx Faktura gjennom PayEx Konto

Vil du delbetale ditt kjøp som du har fått som PayEx Faktura? PayEx gir deg muligheten til å betale ditt kjøp på en fleksibel måte gjennom PayEx Konto. Forutsatt at du blir kredittvurdert, får du en avtale om kontokreditt med PayEx Sweden AB, 556735-5671, S: t Hansplan 1, 621 88 Visby. Du innvilges en kontokreditt som tilsvarer ditt første kjøp. Etter at du har betalt din anvendt kreditt, så kan du legge til nye kjøp opp til den den øvre kredittgrense. Innvilget kreditt kan økes etter avtale med kundeservice og ny kredittvurdering.

Alle dine kjøp som du velger å delbetale samles på en konto som faktureres månedsvis. Det laveste beløp du må betale pr måned er 1/20 av utnyttet kreditt, dog minimum 100 kroner. Den årlige nominelle renten utgjør 18,00 % per år, i tillegg ilegges det et termingebyr på kr 29. Den årlige effektive rente på ubetalt kreditt utgjør fra 24,54 %.  

Eksempel på effektiv rente: Om et kredittbeløp på kr 10 000 avbetales over 12 måneder, der den nominelle renten er på 18,00 % og månedsavgiften er kr 29, vil den effektive renten bli 26,88 %.

For PayEx Konto gjelder følgende vilkår. Her finner du også Standardiserte europeiske opplysninger om forbrukerkreditt.

Behandling av personopplysninger
Du skal alltid være trygg når du gir dine personopplysninger til PayEx. Vi gjør alt vi kan for å beskytte de, forhindre at uvedkommende får tilgang, tilse at de er korrekte, bare behandle de til de formål som de er innhentet til og fjernes når det ikke lenger er behov for å lagre dem, av sikkerhetshensyn eller etter lov. 

Dine personopplysninger behandles med det formål å kunne levere den tjeneste du har avtalt med PayEx, for å kunne utføre kundeanalyser, kommunisere med deg om markedsføring eller kundeundersøkelser, utføre kredittvurdering og identifikasjonskontroll, samt for å oppfylle regulatoriske krav som for eksempel å motarbeide bedrageri, hvitvasking og terrorfinansiering. Trykk herfor å lese mer om hvordan PayEx håndterer personopplysninger. 

Kontakt
Du er alltid velkommen å kontakte PayEx på en av de måtene som tilbys på vår nettside https://payex.no/kundeservice/privatkunde/

Kontaktopplysninger for PayEx-konsernet selskaper finnes tilgjengelig på vår nettside https://payex.no/om-payex/selskapsinformasjon/

Klage
For oss i PayEx er det veldig viktig at du som kunde er fornøyd med vår tilnærming og med våre tjenester. Dersom du er misfornøyd med noe, vil vi gjerne vite hvorfor.

Gjelder dine synspunkter en konkret sak eller krav, så kontakter du vår kundeservice. Kontaktinformasjon til kundeservice finner du på alle våre forsendelser eller via https://payex.no/kundeservice/privatkunde/

Dersom du ikke er fornøyd med svaret du fra kundeservice, eller hvis du har kommentarer eller klager om hvordan PayEx forvalter sin virksomhet, er du velkommen til å sende oss en e-post på complaint@payex.com. Du vil da få din sakvurdert av PayEx sin klageansvarlig. Alle klager håndteres i henhold til vår klagepolicy, noe som betyr at du bør få rask og saklig tilbakemelding.  

Hvis du ikke er enig med PayEx sin avgjørelse, kan du kontakte Forbrukerrådet for råd. Du kan også påklage PayEx avgjørelse til Finansklagenemda eller stevne PayEx for domstolene.  PayEx tilsynsmyndighet er Finanstilsynet som kan kontaktes gjennom https://www.finanstilsynet.no/kontakt-oss/