Kundetiltak

Klikk her for å komme til vårt skjema for kundetiltak.

 

Skjema for kundetiltak

PayEx arbeider kontinuerlig med å opprettholde beste kvalitet i vår virksomhet. En del av det arbeidet er å tilse at vi oppfyller de juridiske krav som finns i vår bransje. Et slikt krav er hvitvaskingsloven, som ble innført den 15 april 2009 og sist oppdatert 15 oktober 2018 i Norge, og som skal forhindre at bl.a. kredittselskaper utsettes for hvitvasking og terrorfinansiering. Loven bygger på EU`s femte hvitvaskingsdirektiv som gjelder i alle EU land.

Kundetiltak

Loven sier at vi må skaffe oss god kunnskap om deg som kunde og forretningsrelasjon, det vi kaller for kundetiltak. Det gjør vi gjennom å stille en rekke ulike spørsmål om deres foretak og virksomhet. Disse spørsmål må vi stille til alle våre kunder, ny som gammel og uansett størrelse, uten unntak! Om du ikke besvarer spørsmålene kommer det i lengden til å lede til at du ikke kommer til å kunne benytte våre tjenester. Videre er vi forpliktet til løpende å se til at vårt kundetiltak er aktuell. Ved behov for å oppdatere informasjon, kan vi derfor trenge at du som kunde må besvare spørsmål på nytt.

Spørsmål og svar om kundetiltak.

Hva er hvitvasking?

Hvitvasking, er noe forenklet, når man gjør tiltak i den hensikt å skjule eller omsette vinningen fra en illegal handling. Gjennom ulike transaksjoner forsøker man å få illegale metoder til å virke lovlige for å kunne gjenkjenne dem åpent. Det kan handle om penger fra eks skattefusk, ran, tyveri eller annen illegal virksomhet.

Finansiering av terrorisme

Finansiering av terrorisme innebærer at man økonomisk støtter terrorisme. Med dette menes ikke bare å gi direkte bidrag til terrorisme, men selv samle inn, behandle eller ta imot penger eller andre eiendeler som man vet skal finansiere terrorisme. For at banker og andre finansinstitusjoner ikke skal utnyttes for finansering av terrorisme, er det forbudt å gjøre forretninger med personer eller organisasjoner som finnes på EU`s sanksjonsliste. Vi overvåker offisielle registre over individer og organisasjoner som kan være tilknyttet til terroristaktiviteter, og gjør tiltak for å forhindre finansiering av terrorisme.

Klikk her for å komme til vårt skjema for kundetiltak.

I don´t understand Norwegian. Do you have an English version?

You are most welcome to contact us via email at kyc@payex.com or +46 (0)498-202910.